Inloggen met pincode

Gebruikers beheren

Inloggen met pincode

Om in te kunnen loggen met een pincode moet je vanwege veiligheidsoverwegingen gebruik maken van onze Android app (Scanfie POS App). Zorg er voor dat je apparaat is gekoppeld als POS Terminal, lees hier hoe dat werkt.

Per gebruiker kan het personeelsnummer en een viercijferige pincode worden ingesteld waarmee ingelogd kan worden. Bewerk een gebruiker om deze twee velden in te kunnen stellen. Inloggen doe je via het tabblad PIN op het inlogscherm van de backoffice.

Na het inloggen kan bovenin het scherm op het verwissel icoon worden geklikt om snel van gebruiker te kunnen wisselen.


Still questions? Feel free to contact us.